10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 02/08/2020 (13/6 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
QH
QH1722 (Bamboo Plus)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (K_Eco)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
1.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (L-P/thông tiết kiệm)
11:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:05
HPH
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (L-P/thông tiết kiệm)
11:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:05
HPH
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:05
HPH
2.350.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (S-P/thông linh hoạt)
11:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:05
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (K_Eco)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Business)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:05
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:05
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm