4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
VJ
VJ732 (W_Eco)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Plus)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
1.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (W_Eco)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Business)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
3.680.000 ₫
+10 điểm