5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
QH
QH1722 (Bamboo Plus)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (K_Eco)
20:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
22:05
HPH
1.220.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (L)
11:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:05
HPH
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
20:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
22:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Business)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
3.680.000 ₫
+10 điểm