4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ732 (Z_Eco)
08:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
10:15
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Plus)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
1.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
08:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
10:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Business)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
3.100.000 ₫
+10 điểm