16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/08/2020 (27/6 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
QH
QH2006 (Bamboo Eco)
17:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:25
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (E-Siêu tiết kiệm)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (W_Eco)
14:55
CXR
1h45p
Bay thẳng
16:40
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2006 (Bamboo Plus)
17:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:25
HPH
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ734 (J_Eco)
16:15
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:00
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7580 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:35
HPH
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (S-P/thông linh hoạt)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7580 (S-P/thông linh hoạt)
09:50
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:35
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
14:55
CXR
1h45p
Bay thẳng
16:40
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ734 (V_SBoss)
16:15
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:00
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2006 (Bamboo Business)
17:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:25
HPH
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (I-Phổ thông)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7580 (I-Phổ thông)
09:50
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:35
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7580 (C-Th/gia linh hoạt)
09:50
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:35
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm