5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/08/2020 (1/7 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
VJ
VJ732 (W_Eco)
20:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
22:05
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (L-P/thông tiết kiệm)
11:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:05
HPH
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (S-P/thông linh hoạt)
11:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:05
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (W_Eco)
20:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
22:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:05
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm