2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/08/2020 (9/7 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
VJ
VJ732 (W_Eco)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm