5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ732 (E_Promo)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (Z_Eco)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Plus)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
1.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Business)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm