3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 02/10/2020 (16/8 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
VJ
VJ732 (E_Promo)
20:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
22:05
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (Z_Eco)
20:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
22:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
20:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
22:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm