8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 04/10/2020 (18/8 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
VJ
VJ732 (A_Promo)
17:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:05
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (Z_Eco)
17:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:20
HPH
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:20
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
17:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (I-Phổ thông)
09:35
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:20
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:20
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm