3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 07/10/2020 (21/8 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
VJ
VJ732 (A_Promo)
20:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
22:05
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (Z_Eco)
20:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
22:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
20:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
22:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm