9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 08/10/2020 (22/8 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
VJ
VJ732 (E_Eco)
19:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (A-Siêu tiết kiệm)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
218.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (E-Siêu tiết kiệm)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (A_Deluxe)
19:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (S-P/thông linh hoạt)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
19:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (I-Phổ thông)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm