3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 15/10/2020 (29/8 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
VJ
VJ732 (E_Promo)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (Z_Eco)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm