3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 19/10/2020 (3/9 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
VJ
VJ732 (A_Promo)
17:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:05
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (Z_Eco)
17:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
17:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm