12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/10/2020 (7/9 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
VN
VN1580 (A-Siêu tiết kiệm)
09:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:15
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (E_Promo)
17:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:05
HPH
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (Z_Eco)
17:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2006 (Bamboo Eco)
17:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:25
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2006 (Bamboo Plus)
17:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:25
HPH
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:15
HPH
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:15
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
17:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2006 (Bamboo Business)
17:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:25
HPH
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (I-Phổ thông)
09:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:15
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
11:15
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm