3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/10/2020 (15/9 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
VJ
VJ732 (E_Promo)
08:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
09:45
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (Z_Eco)
08:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
09:45
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
08:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
09:45
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm