3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 02/11/2020 (17/9 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
VJ
VJ732 (E_Eco)
08:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
09:45
HPH
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (A_Deluxe)
08:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
09:45
HPH
449.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
08:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
09:45
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm