2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 13/11/2020 (28/9 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
VJ
VJ732 (E_Eco)
08:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
09:45
HPH
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (A_Deluxe)
08:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
09:45
HPH
899.000 ₫
+10 điểm