9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 02/07/2020 (12/5 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
VN
VN1580 (G-Siêu tiết kiệm)
12:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:25
HPH
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (Z_Eco)
14:55
CXR
1h45p
Bay thẳng
16:40
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (E-Siêu tiết kiệm)
12:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:25
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ734 (W_Eco)
16:15
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:00
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:25
HPH
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (S-P/thông linh hoạt)
12:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:25
HPH
2.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
14:55
CXR
1h45p
Bay thẳng
16:40
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ734 (V_SBoss)
16:15
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:00
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:25
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm