14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
QH
QH2006 (Bamboo Eco)
17:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:25
HPH
45.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (A-Siêu tiết kiệm)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (E-Siêu tiết kiệm)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (W_Eco)
19:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2006 (Bamboo Plus)
17:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:25
HPH
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (W_Deluxe)
19:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
1.109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Plus)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
1.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (S-P/thông linh hoạt)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2006 (Bamboo Business)
17:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:25
HPH
3.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Business)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
19:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (I-Phổ thông)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:25
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm