12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VJ
VJ732 (J_Eco)
14:55
CXR
1h45p
Bay thẳng
16:40
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2006 (Bamboo Plus)
17:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:25
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Plus)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ734 (B_Eco)
16:15
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:00
HPH
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:25
HPH
1.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (S-P/thông linh hoạt)
12:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:25
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
14:55
CXR
1h45p
Bay thẳng
16:40
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ734 (V_SBoss)
16:15
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:00
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2006 (Bamboo Business)
17:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:25
HPH
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (I-Phổ thông)
12:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:25
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Business)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:25
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm