26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 24/11/2020 (10/10 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
VJ
VJ607 (A_Promo)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (A_Promo)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Eco)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (A_Eco)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Z_Eco)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Z_Eco)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (A-Siêu tiết kiệm)
21:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (U_Eco)
11:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:30
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (E-Siêu tiết kiệm)
21:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Deluxe)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (A_Deluxe)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (U_Deluxe)
11:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:30
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (L-P/thông tiết kiệm)
13:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:55
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (K-P/thông tiết kiệm)
13:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:55
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (K-P/thông tiết kiệm)
21:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:30
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (H-P/thông tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:55
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (A_Deluxe)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Y_SBoss)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
11:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
21:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
21:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm