10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 27/10/2021 (22/9 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
VJ
VJ699 (E1_ECO)
14:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:50
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (ECONOMYSAVER)
09:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (T-P/thông tiết kiệm)
14:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ699 (A1_DLX)
14:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:50
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (L-P/thông tiết kiệm)
14:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:05
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:05
SGN
1.239.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (BUSINESSSMART)
09:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:25
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ699 (V_SBoss)
14:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:50
SGN
1.660.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:05
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm