21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 17/01/2021 (5/12 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 14/01
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
VN
VN1351 (E-Siêu tiết kiệm)
08:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (T-P/thông tiết kiệm)
21:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:20
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (L_Eco)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
719.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (ECONOMYSMART)
20:50
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1351 (K-P/thông tiết kiệm)
08:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (K-P/thông tiết kiệm)
21:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:20
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (L_Deluxe)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
1.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (S-P/thông linh hoạt)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1351 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:20
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (BUSINESSSMART)
20:50
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1351 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (C-Th/gia linh hoạt)
21:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (J-Th/gia linh hoạt)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm