67 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ689 (A_Promo)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ681 (A_Promo)
15:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:50
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (A_Promo)
23:40
CXR
22h55p
Bay thẳng
00:45
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ697 (A_Promo)
21:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
22:10
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Eco)
22:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
00:05
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (G-Phổ thông)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Z_Eco)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ681 (Z_Eco)
15:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (Z_Eco)
23:40
CXR
22h55p
Bay thẳng
00:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ697 (Z_Eco)
21:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
22:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (A-Siêu tiết kiệm)
08:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:55
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Plus)
22:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
00:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:55
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (J_Eco)
18:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:55
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (T-P/thông tiết kiệm)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
370.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (J_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (J_Eco)
21:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (J_Eco)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (B_Eco)
12:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
13:30
SGN
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:55
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4733 (E-Siêu tiết kiệm)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:15
SGN
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:05
SGN
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4733 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (S-P/thông linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:55
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4733 (M-P/thông tiêu chuẩn)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Business)
22:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
00:05
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ681 (Y_SBoss)
15:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (Y_SBoss)
23:40
CXR
22h55p
Bay thẳng
00:45
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ697 (Y_SBoss)
21:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
22:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
18:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (Y_SBoss)
12:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Y_SBoss)
21:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Y_SBoss)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (I-Phổ thông)
08:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:55
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (I-Phổ thông)
14:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
15:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:05
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (I-Phổ thông)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (I-Phổ thông)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (C-Th/gia linh hoạt)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:55
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:05
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm