30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VU
VU367 (PROMO1)
15:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:35
SGN
0 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (ECONOMYSAVERMAX)
20:50
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:00
SGN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (A_Eco)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Z_Eco)
07:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (E-Siêu tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (E-Siêu tiết kiệm)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (E-Siêu tiết kiệm)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (T-P/thông tiết kiệm)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (A_Deluxe)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Z_Deluxe)
07:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:20
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VU
VU367 (NFLEOW)
15:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:35
SGN
880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (K-P/thông tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (K-P/thông tiết kiệm)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (K-P/thông tiết kiệm)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (K-P/thông tiết kiệm)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (BUSINESSSMART)
20:50
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
07:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:20
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (I-Phổ thông)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm