53 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/09/2020 (15/7 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
QH
QH1313 (Bamboo Eco)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ601 (A_Promo)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (A_Promo)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (A_Promo)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (A_Promo)
05:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ601 (Z_Eco)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Z_Eco)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Z_Eco)
05:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (J_Eco)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (J_Eco)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ681 (J_Eco)
15:40
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (J_Eco)
23:40
CXR
22h55p
Bay thẳng
00:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ687 (J_Eco)
09:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ697 (J_Eco)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Plus)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (L-P/thông tiết kiệm)
14:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:15
SGN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (K-P/thông tiết kiệm)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (S-P/thông linh hoạt)
14:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (S-P/thông linh hoạt)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (S-P/thông linh hoạt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Business)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (J_Eco)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ681 (J_Eco)
15:40
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:45
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (J_Eco)
23:40
CXR
22h55p
Bay thẳng
00:45
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ687 (J_Eco)
09:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ697 (J_Eco)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ601 (Y_SBoss)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Y_SBoss)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Y_SBoss)
05:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (C-Th/gia linh hoạt)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm