49 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 17/10/2020 (1/9 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
VJ
VJ603 (A_Promo)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
19.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (A_Promo)
21:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
19.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (A_Promo)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
19.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (A_Promo)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
19.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (A_Promo)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
19.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Promo)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (A_Promo)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
BL
BL397 (Starter-Base)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
55.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Z_Eco)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Z_Eco)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Z_Eco)
21:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Z_Eco)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Z_Eco)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Z_Eco)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383 (Starter-Base)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (E-Siêu tiết kiệm)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1359 (E-Siêu tiết kiệm)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4719 (E-Siêu tiết kiệm)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4733 (E-Siêu tiết kiệm)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1359 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4719 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4733 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1359 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4719 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4733 (S-P/thông tiêu chuẩn)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Y_SBoss)
21:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Y_SBoss)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Y_SBoss)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Y_SBoss)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (I-Phổ thông)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (I-Phổ thông)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (I-Phổ thông)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1359 (I-Phổ thông)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1359 (C-Th/gia linh hoạt)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm