58 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 18/10/2020 (2/9 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
VJ
VJ689 (A_Eco)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (A_Eco)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (A_Promo)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (A_Promo)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (A_Promo)
05:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (A_Promo)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (A_Promo)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ617 (A_Promo)
08:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
09:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ619 (A_Promo)
03:45
CXR
1h00p
Bay thẳng
04:45
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Z_Eco)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Z_Eco)
05:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Z_Eco)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Z_Eco)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ617 (Z_Eco)
08:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
09:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ619 (Z_Eco)
03:45
CXR
1h00p
Bay thẳng
04:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Deluxe)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
299.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (A_Deluxe)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
299.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (T-P/thông tiết kiệm)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (T-P/thông tiết kiệm)
09:50
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (T-P/thông tiết kiệm)
17:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
18:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (T-P/thông tiết kiệm)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Plus)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
18:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (H_Eco)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
559.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (H_Deluxe)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (S-P/thông linh hoạt)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (S-P/thông linh hoạt)
09:50
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (S-P/thông linh hoạt)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Business)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
16:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:40
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (I-Phổ thông)
09:50
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (I-Phổ thông)
17:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (I-Phổ thông)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Deluxe)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (H_Deluxe)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Y_SBoss)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Y_SBoss)
05:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Y_SBoss)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Y_SBoss)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ617 (Y_SBoss)
08:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
09:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ619 (Y_SBoss)
03:45
CXR
1h00p
Bay thẳng
04:45
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (A_Deluxe)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:40
SGN
2.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (C-Th/gia linh hoạt)
09:50
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:50
SGN
2.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (J-Th/gia linh hoạt)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm