31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ607 (A_Promo)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (A_Promo)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Z_Eco)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Z_Eco)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (G-Phổ thông)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (G-Phổ thông)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (G-Phổ thông)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1359 (G-Phổ thông)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1359 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1359 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1345 (L-P/thông tiết kiệm)
11:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1359 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1345 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Y_SBoss)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1359 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1345 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1359 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm