6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 26/10/2020 (10/9 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
VJ
VJ607 (A_Promo)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (A_Promo)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Z_Eco)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (Z_Eco)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Y_SBoss)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (Y_SBoss)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm