13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VJ
VJ607 (A_Promo)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (A_Promo)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (A_Promo)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (G_promo)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (G_promo)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (G_promo)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (G_promo)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Z_Eco)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (Z_Eco)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Z_Eco)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Y_SBoss)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (Y_SBoss)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm