9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/10/2020 (15/9 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
VJ
VJ607 (A_Promo)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (A_Promo)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (A_Promo)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Z_Eco)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (Z_Eco)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Z_Eco)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Y_SBoss)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (Y_SBoss)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm