75 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ685 (A_Promo)
18:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:55
SGN
19.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (A_Eco)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (A_Promo)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (A_Promo)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (A_Promo)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (A_Promo)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Z_Eco)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Z_Eco)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Z_Eco)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (Z_Eco)
18:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Eco)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (A-Siêu tiết kiệm)
17:30
CXR
1h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (A-Siêu tiết kiệm)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (A-Siêu tiết kiệm)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (A-Siêu tiết kiệm)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (A-Siêu tiết kiệm)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (W_Eco)
08:30
CXR
55p
Bay thẳng
09:25
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (W_Eco)
18:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
20:00
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
15:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Plus)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
280.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
CXR
1h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (E-Siêu tiết kiệm)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (A_Deluxe)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
299.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (T-P/thông tiết kiệm)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (E-Siêu tiết kiệm)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (W_Deluxe)
08:30
CXR
55p
Bay thẳng
09:25
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (W_Deluxe)
18:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
20:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (L-P/thông tiết kiệm)
15:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (L-P/thông tiết kiệm)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (L-P/thông tiết kiệm)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
CXR
1h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (S-P/thông linh hoạt)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (S-P/thông linh hoạt)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Business)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (W_Deluxe)
08:30
CXR
55p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (W_Deluxe)
18:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (Y_SBoss)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Y_SBoss)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Y_SBoss)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Y_SBoss)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (Z_Eco)
18:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
17:30
CXR
1h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (I-Phổ thông)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (I-Phổ thông)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (I-Phổ thông)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (C-Th/gia linh hoạt)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (J-Th/gia linh hoạt)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm