57 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ685 (A_Promo)
18:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:55
SGN
19.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Eco)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (A_Eco)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ601 (A_Promo)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (A_Promo)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (A_Promo)
21:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (A_Promo)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ601 (Z_Eco)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Z_Eco)
21:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Z_Eco)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (Z_Eco)
18:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (G-Siêu tiết kiệm)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (G-Siêu tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (G-Siêu tiết kiệm)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Plus)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
280.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (E-Siêu tiết kiệm)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (E-Siêu tiết kiệm)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (T-P/thông tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (T-P/thông tiết kiệm)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (H_Eco)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
559.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (K-P/thông tiết kiệm)
14:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:40
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (H_Deluxe)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (S-P/thông linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Business)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ601 (Y_SBoss)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Y_SBoss)
21:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Y_SBoss)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (Z_Eco)
18:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (C-Th/gia linh hoạt)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (J-Th/gia linh hoạt)
17:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm