27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/02/2021 (17/1 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 25/02
thứ sáu, 26/02
thứ bảy, 27/02
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
VJ
VJ689 (E1_Eco)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
0 ₫
+10 điểm
VU
VU367 (DREGOW)
15:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:50
SGN
250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (E-Siêu tiết kiệm)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1351 (E-Siêu tiết kiệm)
08:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (E-Siêu tiết kiệm)
21:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:15
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Deluxe)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (L-P/thông tiết kiệm)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VU
VU367 (NFLEOW)
15:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:50
SGN
880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (K-P/thông tiết kiệm)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (K-P/thông tiết kiệm)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1351 (K-P/thông tiết kiệm)
08:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (K-P/thông tiết kiệm)
21:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:15
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1351 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:15
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Deluxe)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1351 (I-Phổ thông)
08:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (BUSINESSSMART)
20:50
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
21:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:15
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1351 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (C-Th/gia linh hoạt)
21:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm