3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VJ
VJ471 (A_Promo)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (Z_Eco)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (V_SBoss)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm