3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VJ471 (A_Promo)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (Z_Eco)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (V_SBoss)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm