3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VJ
VJ471 (A_Eco)
19:35
CXR
1h00p
Bay thẳng
20:35
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (A_Deluxe)
19:35
CXR
1h00p
Bay thẳng
20:35
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (V_SBoss)
19:35
CXR
1h00p
Bay thẳng
20:35
VCA
2.150.000 ₫
+10 điểm