3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
VJ
VJ471 (E_Promo)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (Z_Eco)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (V_SBoss)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm