3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ471 (A_Promo)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (Z_Eco)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (V_SBoss)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm