3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ471 (A_Promo)
11:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:10
VCA
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (Z_Eco)
11:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:10
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (V_SBoss)
11:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:10
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm