2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VJ
VJ471 (U_Eco)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (V_SBoss)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm