2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 21/07/2020 (1/6 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
VJ
VJ471 (W_Eco)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (W_Eco)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm