2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 23/07/2020 (3/6 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
VJ
VJ471 (J_Eco)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (J_Eco)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm