2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/07/2020 (5/6 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
VJ
VJ471 (U_Eco)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (V_SBoss)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm