2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 28/07/2020 (8/6 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
VJ
VJ471 (J_Eco)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (J_Eco)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm