2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 30/07/2020 (10/6 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
VJ
VJ471 (Z_Eco)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (V_SBoss)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm