2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/08/2020 (12/6 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
VJ
VJ471 (J_Eco)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (J_Eco)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm