2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
VJ
VJ471 (J_Eco)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (J_Eco)
07:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
08:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm