2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/09/2020 (14/7 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
VJ
VJ471 (J_Eco)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (Y_SBoss)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm