2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 05/09/2020 (18/7 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
VJ
VJ471 (J_Eco)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (Y_SBoss)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm