3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ471 (A_Promo)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (Z_Eco)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (V_SBoss)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm