3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 12/10/2020 (26/8 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
VJ
VJ471 (A_Promo)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (Z_Eco)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (V_SBoss)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm