2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 11/04/2021 (30/2 âm lịch)
Nha Trang
Cần Thơ
thứ năm, 08/04
thứ sáu, 09/04
thứ bảy, 10/04
chủ nhật, 11/04
thứ hai, 12/04
thứ ba, 13/04
thứ tư, 14/04
VJ
VJ471 (T_Eco)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ471 (V_SBoss)
09:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:30
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm