9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VZ961 (H_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
880.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (L_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
1.095.000 ₫
+10 điểm
BL
BL685-BL133 (Starter Base)
19:40
DAD
17h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.610.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.610.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.610.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL131 (Starter Base)
21:45
DAD
16h55p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.850.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL131 (Starter Base)
21:40
DAD
17h00p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (Y_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm