11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 31/05/2020 (9/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
VJ
VZ961 (K_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
980.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (K_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
980.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL131 (Starter Base)
21:45
DAD
16h55p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.730.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL131 (Starter Base)
22:00
DAD
16h40p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.830.000 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K511 (Starter Base)
20:20
DAD
12h25p
1 điểm dừng
08:45
BKK
2.050.865 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K515 (Starter Base)
20:20
DAD
15h50p
1 điểm dừng
12:10
BKK
2.050.865 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
2.250.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
2.250.000 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K517 (Starter Base)
20:20
DAD
22h00p
1 điểm dừng
18:20
BKK
2.621.311 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (Y_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm