46 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VJ
VZ961 (B_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
775.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (L_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
1.095.000 ₫
+10 điểm
BL
3K548-3K513 (Starter Base)
08:50
DAD
11h50p
1 điểm dừng
20:40
BKK
1.457.449 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.730.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.730.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.976.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.976.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.976.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4822 (E-Siêu tiết kiệm)
08:30
DAD
6h15p
1 điểm dừng
14:45
BKK
2.093.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (E-Siêu tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
2.279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4822 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:30
DAD
6h15p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.069.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4881 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.371.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (Y_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K511 (Starter Base)
21:15
DAD
11h30p
1 điểm dừng
08:45
BKK
4.553.438 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K515 (Starter Base)
21:15
DAD
14h55p
1 điểm dừng
12:10
BKK
4.553.438 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:30
DAD
22h15p
2 điểm dừng
14:45
BKK
5.068.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
21h45p
2 điểm dừng
14:45
BKK
5.068.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4822 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
DAD
6h15p
1 điểm dừng
14:45
BKK
5.510.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4881 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
5.510.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
DAD
22h15p
2 điểm dừng
14:45
BKK
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
21h45p
2 điểm dừng
14:45
BKK
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
8.648.000 ₫
+10 điểm