41 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/06/2020 (17/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
VJ
VZ961 (H_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
880.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (H_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
880.000 ₫
+10 điểm
BL
3K548-3K513 (Starter Base)
08:50
DAD
11h50p
1 điểm dừng
20:40
BKK
1.707.449 ₫
+10 điểm
BL
3K548-3K517 (Starter Base)
08:50
DAD
9h30p
1 điểm dừng
18:20
BKK
1.707.449 ₫
+10 điểm
BL
BL665-BL131 (Starter Base)
07:45
DAD
6h55p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.730.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.730.000 ₫
+10 điểm
BL
BL665-BL133 (Starter Base)
07:45
DAD
5h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4883 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
21:40
DAD
12h40p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
10h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.473.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.473.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (L-P/thông tiết kiệm)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.473.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.496.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.496.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.496.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
10h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (V_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (V_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4883 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:40
DAD
12h40p
1 điểm dừng
10:20
BKK
5.524.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
10h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (J-Th/gia linh hoạt)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
10h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
8.670.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
8.670.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
8.670.000 ₫
+10 điểm