11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 15/06/2020 (24/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
VJ
VZ961 (I_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
685.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (L_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
1.095.000 ₫
+10 điểm
BL
3K548-3K513 (Starter Base)
08:50
DAD
11h50p
1 điểm dừng
20:40
BKK
1.707.449 ₫
+10 điểm
BL
3K548-3K517 (Starter Base)
08:50
DAD
9h30p
1 điểm dừng
18:20
BKK
1.707.449 ₫
+10 điểm
BL
BL665-BL131 (Starter Base)
07:45
DAD
6h55p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.860.000 ₫
+10 điểm
BL
BL665-BL133 (Starter Base)
07:45
DAD
5h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.860.000 ₫
+10 điểm
BL
BL685-BL133 (Starter Base)
19:45
DAD
17h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL131 (Starter Base)
22:10
DAD
16h30p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
2.040.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (V_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (V_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm