50 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 25/06/2020 (5/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
VJ
VZ963 (Z_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
120.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (U_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
350.000 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K511 (Starter Base)
21:15
DAD
11h30p
1 điểm dừng
08:45
BKK
1.896.999 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.960.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.960.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.983.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.983.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.983.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL131 (Starter Base)
21:45
DAD
16h55p
1 điểm dừng
14:40
BKK
2.060.000 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K515 (Starter Base)
21:15
DAD
14h55p
1 điểm dừng
12:10
BKK
2.086.550 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (E-Siêu tiết kiệm)
09:15
DAD
8h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (E-Siêu tiết kiệm)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (E-Siêu tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
2.216.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
2.286.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:15
DAD
8h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.079.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.079.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.079.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4881 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:45
DAD
12h35p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.382.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
DAD
8h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.615.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (V_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (V_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4881 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:45
DAD
12h35p
1 điểm dừng
10:20
BKK
5.527.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.530.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.530.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (J-Th/gia linh hoạt)
09:15
DAD
8h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.530.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.530.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (J-Th/gia linh hoạt)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.530.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.530.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.530.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.530.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.530.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.209.000 ₫
+10 điểm