9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 03/10/2020 (17/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
VJ
VZ961 (J_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
465.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (J_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
465.000 ₫
+10 điểm
BL
BL689-BL133 (Starter Base)
21:00
DAD
16h30p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.090.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL131 (Starter Base)
21:45
DAD
16h55p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.090.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.090.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL131 (Starter Base)
21:40
DAD
17h00p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.090.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.090.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (Y_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm