9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 08/10/2020 (22/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
VJ
VZ963 (J_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
465.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (I_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
685.000 ₫
+10 điểm
BL
BL689-BL133 (Starter Base)
21:00
DAD
16h30p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.170.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.170.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.170.000 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K511 (Starter Base)
21:15
DAD
11h30p
1 điểm dừng
08:45
BKK
1.650.899 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K515 (Starter Base)
21:15
DAD
14h55p
1 điểm dừng
12:10
BKK
1.840.450 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (Y_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm